Usluga selekcije djelatnika

Home  >>  Usluga selekcije djelatnika

usluga selekcije djelatnika slika 2

Prilikom selekcijskog procesa koristimo najmodernije selekcijske alate, a upravo naše iskustvo, znanje i mreža kontakata naše su komparativne prednosti u pronalasku adekvatnih kandidata. Usluga uključuje korištenje naše ekstenzivne baze kandidata, objavu oglasa prema želji korisnika, kontaktiranje kandidata, intervjue s kandidatima, moguće psihologijsko testiranje kandidata (testiranje kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti, kompetencija potrebnih za radno mjesto i dr.) od strane stručnog osoblja agencije, prezentaciju rezultata selekcije i drugo. Vi kao korisnik usluge selekcije zadržavate diskrecijsko pravo odbiti ili prihvatiti kandidata u radni odnos kod Vas te ste slobodni izabrati stupanj Vašeg involviranja u selekcijski proces.