KONTAKT

Home  >>  KONTAKT

Karta IMA POSLA nova Palazzo Adria

IMA POSLA zgrada web mala

IMA POSLA d.o.o. agencija za zapošljavanje

Riva 16 / I. kat, 51000 Rijeka

Slobodno nam se javite bilo da tražite posao ili tražite radnike. Za Vas smo stalno dostupni. Nazovite nas, pišite, pošaljite mail ili nam se javite na našoj facebook, linkedin ili google+ stranici.

Nalazimo se u samom centru grada Rijeke.

T: 051 / 620 000

E: info@imaposla.hr

F: facebook.com/imaposla.hr

IMA POSLA d.o.o. agencija za zapošljavanje

Riva 16, 51000 Rijeka

Agencija posjeduje dozvolu Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH za obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem temeljem Rješenja klasa: UP/I-102-02/14-03/03 urbroj: 524-03-02-01/5-14-5.

Agencija je upisana u Registar agencija za privremeno zapošljavanje Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH pod rednim brojem 53/13.

Upisano u Trgovački sud Rijeka pod br. MBS-04030072.

OIB: 42513741513

Temeljni kapital 20.000,00 Kn uplaćen u cijelosti.
Žiro računi: Veneto banka d.d. IBAN: HR5723810091196002380
Societe Generale-Splitska banka d.d. IBAN: HR1423300031152597198
Članovi uprave: Tomislav Šprem i Zdenko Šošić.